VIP Member Online Cho CEO

Học tất cả chuyên đề Khóa học CEO toàn diện giúp Setup công ty & vận hành kinh doanh bài bản

VIP Member Online Cho CEO

9 chuyên đề huấn luyện quản trị công ty, gần 100 bài học, toàn tập bộ tài liệu biểu mẫu - quy trình giúp doanh nghiệp định hình chiến lược, bộ máy tổ chức đến triển khai setup hệ thống Kinh doanh - Tài chính - Nhân sự đồng bộ & bài bản. Học chủ động online 3 năm trên Giamdoc.net, nâng tầm vị thế cạnh tranh, bảo vệ thành quả kinh doanh bền vững.

Nâng tầm doanh nghiệp

Học 1 lần, đồng bộ, ở 1 nơi, nhiều giá trị chỉ có tại Startup.edu.vn. Luồng kiến thức & chỉ dẫn ứng dụng xuyên suốt bởi chuyên gia Vũ Long.