Diễn đàn pháp lý kinh doanh

6.000.000
  • Chuyên đề: 1
  • Video - Bài giảng: 10
  • Tài liệu: 4
  • Thời lượng: 07 giờ
  • Quizzes: Yes
  • Certificate: Yes

Nâng tầm doanh nghiệp

Chinh phục đỉnh cao kinh doanh nhờ hệ thống quản trị vận hành công ty đồng bộ, bài bản và tinh gọn. Nâng tầm doanh nhân với những phương pháp và thông điệp quản trị độc đáo, thực tiến và ứng dụng ngay, hiệu quả hiện hữu từng ngày.