Tâm thế và kỹ năng quản trị điều hành

6.000.000
Tâm thế và kỹ năng quản trị điều hành

Nội dung Video - Bài giảng

Giảng viên

image

Vũ Long

Chuyên gia tư vấn và đào tạo

Là chuyên gia với 18 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo doanh nghiệp, tôi hiểu rõ những khó khăn trong quản lý - điều hành và luôn luôn tâm huyết với việc nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp SME tại Việt Nam.

  • Chuyên đề: 1
  • Video - Bài giảng: 5
  • Tài liệu: 2
  • Thời lượng: 03 giờ
  • Quizzes: Yes
  • Certificate: Yes

Nâng tầm doanh nghiệp

Chinh phục đỉnh cao kinh doanh nhờ hệ thống quản trị vận hành công ty đồng bộ, bài bản và tinh gọn. Nâng tầm doanh nhân với những phương pháp và thông điệp quản trị độc đáo, thực tiến và ứng dụng ngay, hiệu quả hiện hữu từng ngày.