Tin tức

CEO toàn diện | Chuyên đề setup tài chính: Phân cấp quản trị tài chính và giao khoán

Các CEO | Chủ Doanh nghiệp hãy biến Doanh nghiệp (DN) thành nơi duy trì cơ sự kinh doanh cho mình nhưng cũng phải là nơi anh em – các nhân sự chủ chốt cùng kiếm tiền. Để tạo dựng được doanh nghiệp như thế, các CEO | Chủ Doanh nghiệp phải trao quyền và giao khoán triệt để”. Đây là chia sẻ của Thầy Vũ Long – chuyên gia Quản trị Doanh nghiệp SMEs.

CEO toàn diện | Chuyên đề setup tài chính: Điểm hòa vốn và ứng dụng kinh doanh

​Nếu các CEO | Chủ doanh nghiệp hiểu được cách ứng dụng của điểm hòa vốn, chắc chắn sẽ tự tin trong các quyết sách của mình, xây dựng được nhiều chính sách bán hàng linh hoạt. Đây cũng là công cụ các CEO | Chủ doanh nghiệp có thể truyền đạt lại cho các quản lý cấp trung để họ tự thiết kế được mục tiêu, chính sách nhờ đó việc trao quyền sẽ dễ dàng hơn, công cuộc “Giải phóng lãnh đạo” cũng không còn quá xa vời.

Học CEO thực chiến, kết hợp học trực tiếp - trực tuyến - online | Chuyên gia Vũ Long

Chương trình huấn luyện đặc biệt với 4 cấu phần then chốt giúp doanh nghiệp triển khai thành công hệ thống quản trị vận hành công ty đồng bộ, toàn diện, tinh gọn và hiệu quả, phát huy tối đa năng lực đội ngũ. 24 nội dung ứng dụng thực tế, áp dụng thực chiến và đạt được kết quả ngay, công ty cải thiện từng ngày.

CEO toàn diện | Quản trị nhân sự: Mô hình thu nhập khi thiết kế chính sách lương

​Khung hoạch định nhân sự theo mô hình thẻ điểm cân bằng BSC, giúp các CEO/ chủ doanh nghiệp không bỏ sót các vấn đề trong quá trình hoạch định nhân sự. Bộ khung này cũng giúp chúng ta tránh hoạch định nhân sự theo cách rời rạc, riêng lẻ mà đồng bộ với mô hình tài chính kinh doanh tổng thể của công ty. Đồng thời, các bước trong quá trình hoạch định nhân sự có tính tuần tự, kế thừa giúp dễ thực hiện hơn.